Tag Archives: خشکی زمستانی درخت

خشکی زمستانی درخت و راهکار برای جلوگیری از آن

خشکی زمستانی درخت

خشکی زمستانی درخت خشکی زمستانی درخت : وقتی در زمستان، خورشید و باد باعث می شوند شاخه ها و برگ ها دچار کم آبی شوند، درخت دچار خشکی در زمستان می شود. چیزی که به این خشکی دامن می‌زند ریشه های گیر کرده درخت در خاک یخ زده است. در چنین وضعیتی ریشه قادر به […]